Syfte

Denna webbplats är resultatet av en uppgift som ingår i kursen Webbutveckling I på Mittuniversitetet. Siten har ingen direkt målgrupp och dess syfte är att nå upp till kraven för uppgiften.

Innehåll

Webbplatsen har följande innehåll:

Kontakt

För kontakt, skicka ett mail till Monica

Uppdaterad 2009-10-26 av Monica Netzler