Segling

Rebecca med RS Feva

Mirrorsegling

Windsurfing

Rebecca är inte lika bra på windsurfing......

Men problem är till för att lösas!